Tolong Menolong Dengan Saudaranya Dalam Kebaikan

0

Hendaknya seorang muslim menolong saudaranya melakukan kebajikan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah ta’ala.

Allah ta’ala berfirman:

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS. Al-Maidah: 2).

Janganlah meninggalkannya jika ia terjatuh ke dalam maksiat, tetapi luruskanlah ia, dorong dan berilah motivasi agar ia mau bertaubat. Hendaknya pula selalu membimbingnya, sebagaimana perkataan Umar radhiallahu anhu, “Jika kalian menyaksikan saudara kalian tergelincir, maka luruskan dan bimbinglah dia, berdo’alah semoga Allah menerima taubatnya dan janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian tersebut.”

Adapun meninggalkan saudaranya yang terjatuh dalam maksiat dant idak menolongnya kepada kebaikan, hal itu merupakan salah satu sebab ia tersesat dan tersia-siakan sama sekali.

Dikutip dari: Ensiklopedi Adab Islam 1; Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid; Pustaka Imam Asy-Syafi’i

Leave A Reply