Tidak Melalaikan Penunaian Hak-hak Saudaranya

0

Janganlah engkau lalai dalam menunaikan hak-hak saudaramu atas dirimu, dengan bersandar pada rasa cinta kalian berdua. Imam Asy-Syafi’i berkata:

“Janganlah engkau lalai dalam menunaikan hak-hak saudaramu dengan bersandar pada rasa cinta kepadanya.”[1]

Bahkan, sudah selayaknya engkau bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak-haknya, tanpa melalaikannya guna menjaga kelanggengan cinta dan semakin menguatkannya.

Dikutip dari: Ensiklopedi Adab Islam 1; Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid; Pustaka Imam Asy-Syafi’i

[1] Muqaddimah kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab (I/31).

Leave A Reply