Selalu Mengaitkan Diri Kepada Allah Ta’ala

0

Hati seorang mukmin selalu terkait kepada Rabb nya dengan cinta, pengagungan, tawakkal, inabah (taubat), pengharapan, serta rasa takut. Maka ia pergi, bergerak dan beraktivitas sementara hatinya terkait kepada Rabb nya dan anggota badannya selalu bersama perintah Allah, mengharap rahmat-Nya, takut kepada adzab-Nya, serta mengharapkan didatangkannya manfaat dan dijauhkannya dari mudharat. Sebab, dia telah mengetahui dan menyaksikan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan, keagungan dan hikmah rabbaniyyah yang sangat agung.
Barangsiapa yang selalu mengaitkan hatinya kepada Allah, maka Allah pasti memenuhi semua hajatnya dan melindunginya dalam segala urusan.

Dikutip dari: Ensiklopedi Adab Islam 1; Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid; Pustaka Imam Asy-Syafi’i

Leave A Reply