PERNIKAHAN SEORANG MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB DI GEREJA

Oleh

Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Ifta

Pertanyaan.

Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Ifta ditanya : “Apakah boleh seorang muslim meresmikan pernikahannya dengan wanita ahli kitab di dalam gereja dengan ditangani oleh pendeta, sementara akad nikahnya sudah dilakukan di Kantor Urusan Pernikahan Inggris ?”

Jawaban.

Tidak boleh bagi seorang muslim meresmikan pernikahannya dengan wanita muslimah atau ahli kitab di dalam gereja juga tidak boleh ditangani oleh pendeta. Meskipun sebelumnya sudah menikah dengan ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebab tindakan tersebut menyerupai tata cara pernikahan orang nashrani dan pengagungan terhadap syi’ar, tempat ibadah serta penghormatan terhadap tokoh agama mereka berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

“Artinya : Barangsiapa yang menyerupai salah satu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka” [Hadits Riwayat Ahmad dengan sanad yang shahih]

[Majallatul Buhuts, 9/48]

Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=mo re&article_id=200&bagian=0

Comments are closed.