Ngabu Burit: Sombong

0

*TAKUTLAH JIKA ADA RASA SOMBONG DI DIRI KITA*
*KESOMBONGAN ITU* menyebabkan Allah Subhanahuwata’ala memalingkan pelakunya menuju KESESATAN
(Disarikan dri tulisan nasihat guru kami Ust Achmad Rofi’i & Ust Amru An-najah.net)

Perhatikan

[Surat Al-A’raf 146]
*_Akan Aku palingkan dari tanda-tanda (kekuasaan-Ku) orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda (kekuasaan-Ku) mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak (akan) menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lengah terhadapnya._*

_Sombong adalah sebuah keadaan dimana seseorang merasa ta’ajub dengan dirinya sendiri. Sehingga ia melihat dirinya lebih mulia dibanding yang lain. Yang lebih parah dari itu adalah sombongnya ia kepada penciptanya dengan menolak kebenaran dan tunduk terhadapnya dengan pentauhidan dan ketaatan._ [ Muhammad Ibnu Abdil Wahab, al Kabair bab al kibr ].
Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah sallallahu alihi wasallam ;
*_“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan.” Salah seorang shahabat lantas bertanya: “Sesungguhnya seseorang senang jika bajunya bagus dan sandalnya baik?” Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Dzat yang Maha Indah dan senang dengan keindahan, Al-Kibru (sombong) adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.”_*(HR Muslim dalam Shahih-nya, Kitabul Iman, Bab: Tahrimul Kibri wa Bayanuhu)
Syaikh Abdurrahman as Sa’di berkata : _Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lawan dari itu adalah tawadhu’ yang Islam telah memerintahkannya serta memberi pahala bagi pelakunya dan Allah telah sebutkan pahalanya. Yaitu menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya, dan janganlah meremehkan seseorang, akan tetapi hendaklah ia melihat kelebihan seaudaranya serta mencintainya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri._ [ Tafsir beliau pada ayat tersebut ].

# * www.adhwaulbayan.or.id*
# *”Profile Video : https://bit.ly/2RUbvbx*
# *Amal Shalih Pilihan di bulan Ramadhan Klik : https://youtu.be/S8vz06AMVZ8 *

Leave A Reply