Menyelenggarakan Maulid Bukan Cermin Cinta Kepada Rasulullah SAW

0

Sungguh sangat menyedihkan, bahwa yang melakukan acara-acara maulid atau semacamnya yang bid’ah ini adalah umat islam yang patuh terhadap akidahnya dan menyatakan kecintaannya kepada rasulullah shollaulohu alaihi wassalam.

Kini, kami sodorkan pertanyaan kepada mereka itu; Jika anda berpegang pada akidah sunni dan patuh kepada rasulullah shollaulohu alaihi wassalah, adakah beliau atau salah seorang sahabat beliau ataupun tabi’in yang melakukan itu? Atau ini justru taqlid buta terhadap musuh-musuh islam, seperti orang-orang yahudi, nasrani atau orang-orang yang serupa mereka?

Cinta kepada rasulullah shollaulohu alaihi wassalam tidaklah tercermin pada penyelenggaraan maulid. Tetapi harus tercermin pada:

  1. Kepatuhan terhadap apa yang beliau perintahkan.
  2. Meyakini apa yang beliau tururnkan.
  3. Menjauhi apa yang beliau larang.
  4. Hendaknya jangan menyembah atau beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah (melalui rasul-Nya).
  5. Disamping itu, tanda kecintaan kepada rasulullah hendaknya diwujudkan dengan bershalawat kepada beliau shollaulohu alaihi wassalam ketika nama beliau disebut, baik dalam shalat maupun pada kesempatan lain.

Sumber:

Kewajiban Berpegang Teguh Kepada As-Sunnah dan Waspada Terhadap Bid’ah; Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz; Islamic Propagation Office In Rabwah.

 

Leave A Reply