Menghilangkan Bau

0

Dari Umar bin Al-Khaththab r.a. bahwasanya ia berkhutbah pada hari Jum’at, lalu ia berkata dalam khutbahnya; “Kemudian, sesungguhnya engkau sekalian itu, wahai para manusia sama makan dari buah kedua pohon ini.

Saya tidak melihat kedua nya itu melainkan sebagai benda yang busuk baunya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Saya telah melihat Rasulullah s.a.w., apabila beliau menyuruh ia datang dan selanjutnya diperintah keluar ke Baqi’. Maka barangsiapa yang memakan keduanya, hendaklah mematikan dulu baunya dengan jalan direbus.” (Riwayat Muslim)

Keterangan:

Baqi’ ialah tempat pemakaman kaum Muslimin di Madinah, Maksudnya disuruh pergi ke Baqi’ ialah untuk mempersangatkan ketidak-sukaan beliau s.a.w. pada bau kedua buah tersebut kalau ada di masjid, kemudian supaya menghilangkan bau itu di sana dengan berkumur serta menggosok gigi dan sebagainya.

Dikutip dari: Riyadus Shalihin-Taman 0rang-orang Shalih; Imam Nawawi.

Leave A Reply