Mengagungkan dan Memuliakan Allah Ta’ala

0

Seorang yang beriman mengagungkan dan memuliakan Allah Ta’ala ketika menyaksikan kekuasaan-Nya terhadap alam semesta, melihat keagungan rabbaniyah di sekitarnya berupa segenap makhluk dan segala yang ada, yang menunjukkan keagungan Al-Khalik ta’ala dan kekuasaan-Nya yang tiada batas. Tatkala seseorang mengimani bahwasannya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan bersih dari segala kekurangan, serta bahwasannya makhluk tidak mampu meliputi ilmu-Nya dan tidak juga mengetahui hakikatnya. Ketika dia menyaksikan semua itu dan mengimaninya, niscaya hatinya akan dipenuhi rasa pengagungan terhadap Allah ta’ala. Pengagungan yang tiada bandingnya dan segenap makhluk terasa kecil dalam hatinya. Dia tidak melihat sesuatu yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang hakiki kecuali Allah ta’ala.

Pengagungan ini akan membuahkan beberapa perkara, di antaranya:

  1. Bersegera untuk melakukan ketaatan dan amal kebaikan.
  2. Menjauhi segala bentuk maksiat, kejelekan dan kerusakan.
  3. Tidak merasa takut kepada makhluk dalam membela hak Allah dan menegakkan kalimat haq, baik kepada orang yang dia harapkan maupun yang dia takuti.

Dikutip dari: Ensiklopedi Adab Islam 1; Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid; Pustaka Imam Asy-Syafi’i

Leave A Reply