Membaca Ayat Al-Kursi

0

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya diserahi oleh Rasulullah s.a.w. untuk menjaga sesuatu dari hasil zakat Ramadhan-yakni zakat fitrah. Kemudian datanglah padaku seorang pendatang, Segeralah ia mulai mengambil makanan itu – sepenuh tangannya lalu diletakkan dalam wadah. Saya lalu menahannya terus berkata: “Sungguh-sungguh engkau akan saya hadapkan kepada Rasulullah s.a.w.” Orang itu berkata: “Sesungguhnya saya ini adalah seorang yang sangat membutuhkan dan saya mempunyai tanggungan keluarga banyak serta saya mempunyai hajat yang sangat sekali -maksudnya amat fakirnya.

Setelah itu iapun saya lepaskan – dengan membawa makanan secukupnya. Pada pagi harinya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hai Abu Hurairah, apakah yang dikerjakan oleh tawananmu – yakni orang yang kau pegang – tadi malam?”

Saya menjawab: “Ya Rasulullah, ia mengadukan bahwa ia mempunyai kebutuhan serta keluarga, lalu saya belas-kasihan padanya, maka dari itu saya lepaskan sekehendak jalannya – yakni sesuka hatinya pergi.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Sebenarnya saja orang itu telah berdusta padamu dan ia akan kembali lagi.” Jadi saya mengetahui bahwa ia akan kembali karena begitulah sabda Rasulullah s.a.w.

Selanjutnya saya terus mengintipnya, tiba-tiba ia kembali lagi dan segera saja mengambil makanan lagi, lalu saya berkata: “Sungguh-sungguh saya akan menghadapkan engkau kepada Rasulullah s.a.w.” Ia berkata: “Biarkanlah saja – sekali ini, sebab sesungguhnya saya adalah seorang yang amat membutuhkan dan saya mempunyai banyak keluarga yang menjadi tanggungan saya. Saya tidak akan kembali lagi.”

Sekali lagi saya menaruh belas-kasihan padanya, lalu saya lepaskan sekehendak jalannya. Pagi-pagi men-jelma, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda padaku: “Hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?” Saya berkata: “la mengadukan lagi bahwa ia amat membutuhkan dan mempunyai banyak tanggungan keluarga, maka dari itu saya belas-kasihan padanya dan saya lepaskanlah sekehendak jalannya.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Sesungguhnya ia berkata dusta padamu dan ia akan kembali lagi.”

Saya mengintipnya untuk ketiga kalinya. la datang dan terus mengambil makanan lalu saya tangkaplah ia, kemudian saya berkata: “Kini sungguh-sungguh saya akan meng-hadapkan engkau kepada Rasulullah s.a.w. dan ini adalah yang terakhir, karena untuk ketiga kalinya engkau datang, sedang engkau memastikan tidak akan datang, tetapi engkau datang lagi.” Orang itu lalu berkata: “Biarkanlah aku – yakni supaya engkau lepaskan saja, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat padamu yang dengannya itu Allah akan memberikan kemanfaatan padamu.” Saya berkata: “Apakah kalimat-kalimat itu.” la menjawab: “Jikalau engkau hendak menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat al-Kursi, karena sesungguhnya saja – kalau itu engkau baca, engkau akan senantiasa didampingi oleh seorang penjaga dari llah dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sehingga engkau berpagi-pagi.” Akhirnya orang itu saya lepaskan lagi sekehendak jalannya.

Saya berpagi-pagi, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda padaku: “Apakah yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?” Saya menjawab: “la menyangka bahwa ia telah mengajarkan padaku beberapa kalimat yang dengannya itu Allah akan memberikan kemanfaatan padaku, lalu saya lepaskanlah ia menurut sekehendak jalannya.” Beliau s.a.w. bertanya: “Apakah kalimat-kalimat itu?” Saya menjawab: “la berkata kepada saya: “Jikalau engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat al-Kursi sejak dari permulaannya sehingga engkau habiskan ayat itu sampai selesai, yaitu: Allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum.”

la melanjutkan katanya kepada saya: “Jikalau itu engkau baca, maka engkau selalu akan didampingi oleh seorang penjaga dari Allah dan syaitan tidak akan mendekat padamu sehingga engkau berpagi-pagi.” Nabi s.a.w. lalu bersabda: “Sesungguhnya ia telah berkata benar padamu – yakni kalau membaca ayat al-Kursi, maka akan terus mendapat penjagaan dari Allah, tetapi orang itu sendiri sebenarnya adalah pendusta besar. Adakah engkau mengetahui, siapakah yang engkau ajak bicara selama tiga malam berturut-turut itu?” Saya menjawab: “Tidak.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Itu adalah syaitan.” (Riwayat Bukhari)

Keterangan:

Ayat al-Kursi yang dimaksudkan dalam Hadis di atas ialah sebagaimana yang tercantum di bawah ini dan sebelum membaca ayat tersebut, sebaiknya membaca Ta’awwudz dulu yaitu: A’udzu billahu minasy syatthanir rajiim, selanjutnya barulah membaca ayat al-Kursi yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 255, bunyinya:

“Allah yang tiada Tuhan selain Dia itu, adalah Maha Hidup serta Berdiri sendiri – yakni tidak membutuhkan kepada yang selainNya. Dia tidak akan dihinggapi oleh rasa kantuk dan tidak pula pernah tidur. BagiNya adalah semua yang ada di langit dan di bumi. Dia Maha Mengetahui apa sajapun yang ada di muka mereka – yakni seluruh makhluk – dan apa saja yang ada di belakangnya. Siapakah yang kiranya dapat memberikan syafaat – pertoiongan – di sisiNya – baik sewaktu di dunia ataupun di akhirat nanti – melainkan dengan izinNya? Kursinya – yakni kerajaanNya – adalah meluas pada seluruh langit dan bumi dan Dia tidak akan tersibukkan datammemelihara keduanya – langit dan bumi – itu, karena Dia adalah Maha Tinggi serta Agung.”

Dikutip dari: Riyadus Shalihin-Taman 0rang-orang Shalih; Imam Nawawi.

Leave A Reply