Laki-laki Atau Wanita Yang Menyambung Rambutnya

0

Asma’ binti Abu Bakar radhiallahu anha berkata: “Seorang wanita datang kepada nabi shollaulohu alaihi wassalam, wanita itu berkata, “Wahai rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai anak-anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok, kini ia mau menikah, bolehkah aku menyambung (rambut)nya.?”

Rasulullah shollaulohu alaihi wassalam bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) dan yang meminta disambungkan rambutnya.”[1]

Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu anhu berkata: “Nabi shollaulohu alaihi wassalam melarang wanita menyambung (rambut) kepalanya dengan sesuatu apapun.”[2]

Termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul dan wig palsu yang biasanya dipasangkan oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai kemungkaran.

Termasuk perbuatan haram ini adalah memakai rambut palsu sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki moral baik dari kalangan artis, bintang film, pemain drama teater dan sebagainya.

Dikutip dari: Dosa-dosa Yang Dianggap biasa; Syaikh  Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid; Kantor Dakwah-Sulay; Penerjemah, Ainul Harits Umar Thayyib ; Islamic Propagation Office In Rabwah;

[1] Hadits riwayat Muslim; 3/1676.

[2] Hadits riwayat Muslim; 3/1679.

Leave A Reply