Kedudukan Hadits “Menimbang Tinta Ulama Dengan Darah Syuhada”

0

 

 
“Tintanya para ulama ditimbang dengan darahnya parA syuhada pada hari kiamat, ternyata tintanya para ulama lebih berat” Diriwayatkan oleh As Sahmi dlm tarikh Jurjan: 52/181 dri Ahmad bin Bahrom.

Derajat : palsu (diantaranya imam adzahabi berkata dlm al Mizan :”Matannya palsu”, lihat silsilah al hadits adloifah wal maudlu (syaikh al bani) 4832
Lafaz Yang Mirip Dengan Ini
“Tinta para ulama ditimbang bersama darahnya para syuhada, ternyata lebih berat tinta ulama” diriwayatkan oleh al khotib dlm tarikh bagdad:2/193 dri jln Muhammad bin hasan al askari.
Derajat: palsu (diantaranya : berkata ibnus Sam’ani, ” Dia (maksudnya al askari) memalsukan hadits” lihat silsilah al hadits adloifah wal maudlu (syaikh al bani) 4748.

Leave A Reply