Jangan Ditolak Orang Yang Meminta Dengan Menyebut Nama Allah

0

Syaikh Muhammad At-Tamimi

——————————————————————————–

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma menuturkan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Barangsiapa yang meminta dengan menyebut nama Allah maka berilah; barangsiapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah maka lindungilah; barangsiapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya; dan barangsiapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah kebaikannya itu (dengan yang sebanding atau lebih baik), tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka do’akanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya.” (HR Abu Dawud dan An-Nasa’i dengan sanad shahih)

Kandungan tulisan ini:

Diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, (demi memuliakan dan mengagungkan Allah).

Diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah.

Disyariatkan untuk memenuhi undangan (saudara seiman).

Disyariatkan untuk membalas kebaikan (dengan balasan yang sebanding, atau yang lebih daripadanya).

Dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan seseorang, disyariatkan untuk mendoakannya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai anda merasa bahwa anda telah membalas kebaikannya.

Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.

——————————————————————————–

Leave A Reply