Ikut Prihatin Atas Penderitaan Orang Lain

0

Seorang muslim yang jiwanya telah terpatri oleh ajaran islam, ia tidak senang dan  akan menjauhkan diri dari sifat mau menang sendiri padahal orang lain/saudaranya fillah sedang dalam penderitaan, sifat inilah yang disebut syamatah.

Jadi syamatah itu adalah  suatu sifat dimana seseorang merasa senang atas penderitaan atau kesedihan orang lain. Sifat ini jelas dilarang dalam islam. Begitu pula mengenai sifat ‘suka menghin pekerjaan orang lain. (zirayah), juga dilarang dalam islam. Sebab kedua sifat di atas sangat menyakitkan orang dan islam melarangnya dengan keras, sebagaimana rasulullah saw bersabda,

“Janganlah kamu merasa senang di atas penderitaan saudaramu/sesama muslim, maka Allah merahmatinya dan mengujimu.” (HR. Tirmidzi)

Seorang muslim yang mereguk islam dan ruhnya, tidak akan menyisakan tempat sedikitpun bagi syatamah di dalam dirinya. Dia akan berjuang keras melawannya dan akan semakin mendekatkan dirinya pada Allah.

Dikutip dari: DR. Muhammad Ali Hasyimi; Apakah Anda Berkepribadian Muslim?; Gema Insani Press

 

Leave A Reply