Hendaknya Mempekerjakan Seorang Muslim, Bukan Orang Di Luar Islam

0

Wajib bagi kaum muslimin untuk tidak mempekerjakan seseorang kecuali seorang muslim. Tidak boleh ia mempekerjakan orang musyrik. Sesungguhnya nabi shollaullohu alaihi wassalam telah bersabda:

Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.[1]

Umar Ibnul Khaththab radhiallahu anhu sangat marah ketika Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu anhu menyewa seorang juru tulis Nasrani pada masa kepemimpinannya di Kufah. Terkecuali jika memang ia tidak menemukan seorang muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik, dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut dan aset-aset kaum muslimin.

Allah ta’ala berfirman:

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa’: 141).

Dikutip dari: Ensiklopedi Adab Islam 1; Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid; Pustaka Imam Asy-Syafi’i

[1] HR. Muslim (1817) dari ‘Aisyah radhiallahu anha.

Leave A Reply