Engkau Bertemu Allah Dalam Keadaan Bersumpah Itu Lebih Baik Dari Pada Engkau Menemui-Nya Dalam Keadaan Membunuh Orang

0

Kisah ini di nukil dari kitab “Tarikhul Khulafaa” yang dikarang oleh Imam Jalaludin As-Suyuthi  rahimahullah pada hal. 320, ketika beliau sedang menjelaskan biografi Khalifah Al-Abaasiyah Abu Abaas Abdullah Al-Ma’mun bin Harun arRasyid rahimahumullah.

Dan kisah ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa’id alJauhari, beliau berkata: “Di hadapan Al-Ma’mun ada seorang laki-laki yang berdiri, dirinya sedang di adili karena telah melakukan kejahatan.

Al-Ma’mun berkata kepadanya: “Demi Allah saya akan membunuhmu”. Maka orang tersebut memelas kepada sang Khalifat serambi berkata: “Duhai Amirul mu’minin kasihani saya, sesungguhnya kasih sayang adalah bagian dari kebajikan”.

Beliau menjawab: “Bagaimana mungkin saya mengampunimu sedangkan saya telah bersumpah akan membunuhmu”. Dirinya lantas mengiba sambil mengatakan: “Kalau sekiranya engkau bertemu Allah dalam keadaan bersumpah maka itu lebih baik dari pada engkau bertemu denganNya dalam keadaan membunuh orang”.

Mendengar jawabanya tersebut maka Al-Ma’mun kemudian membebaskanya.

Dikutip dari: Mutiara Salaf; divisi ilmiah darul wathan; islam house.com

Leave A Reply