Browsing Category

Tafsir

Salat Di Tengah Malam

Tafsir Surat Al-Muzzammil, ayat 1-9 Wahai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk salat) di malam hari, kecuali sedikit (darinya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan…

Selalu Mengesakan-Nya

Tafsir Surat Al-Jin, ayat 18-24   Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri…

Ungkapan Etis Kaum Jin

Tafsir Surat Al-Jin, ayat 8-10 Sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit…

Dahulu Jin Takut Kepada Manusia

Tafsir Surat Al-Jin, ayat 1-7   Katakanlah (hai Muhammad), "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Qur'an), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur’an yang menakjubkan, (yang)…

Allah Memperkenankan Doanya

Tafsir Surat Nuh, ayat 25-28   Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.

Tiada Hentinya Menyeru Mereka

Tafsir Surat Nuh, ayat 5-20   Nuh berkata, " Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).