BERSEDEKAH UNTUK (ATAS NAMA) SAUDARA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

0

Pertanyaan

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta ditanya : Apakah boleh bagi seorang wanita untuk mengeluarkan shadaqah dari hartanya sendiri atas nama salah seorang saudaranya yang telah meninggal tanpa sepengetahuan suami, dan apakah hukumnya jika yang disedekahkan itu adalah harta suaminya?

Jawaban

Boleh bagi seorang wanita untuk mensedekahkan hartanya sendiri untuk (atas nama) salah seorang saudaranya yang telah meninggal demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan maksud agar pahala dan faedahnya kembali kepada mereka, karena ia berkuasa terhadap hartanya sendiri dan ia bebas untuk mengeluarkan hartanya itu selama masih dalam batasan-batasan yang telah disyari’atkan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Bersedekah adalah perbuatan baik yang mana pahalanya akan sampai kepada orang yang bersedekah atas namanya jika Allah menerimannya.

Adapun jika wanita itu bersedekah dari harta suaminya dan suaminya tidak mencegah perbuatan itu, maka boleh bagi wanita itu untuk bersedekah tanpa sepengetahuan sang suami. Akan tetapi jika suaminya melarang hal tersebut maka tidak boleh bagi si istri untuk bersedekah tanpa sepengetahuan suami.[Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 8/157]

Leave A Reply