Bermurah Hati

0

Seorang muslim yang benar-benar memegang teguh ajaran Islam selalu bersikap toleran di dalam bermuamalah (hidup bermasyarakat). Sikap toleran, di samping lemah lembut dan ikhlas akan mampu  menebus hati manusia dan menimbulkan rasa cinta. Ia juga dekat dengan ridha Allah, ampunan dan rahmat-Nya. Jabir ra meriwayatkan bahwa rasulullah saw  bersabda:

“Seorang lelaki sebelummu dihisab oleh Allah, padanya tidak terdapat suatu kebaikan, kecuali dia itu bergaul sesama manusia dan memudahkan urusan orang. Dia menyuruh hamba-hambaNya agar memberi tangguh kepada yang kesulitan dan memberi kelonggaran bagi yang berkelapangan. Allah ta’ala berfirman, “Maka Allah pun melapangkan kemudahaan bagi mereka.” (HR. Muslim).

Adakah yang lebih berat bobotnya dari “keluhuran budi” semacam ini di dalam neraca amal Islam?

Dikutip dari, Muhammad Ali Hasyimi; Apakah Anda Berkepribadian Muslim?; Gema Insani Press

 

Leave A Reply