BERBARING KESISI KANAN

0

Imam Ibnul Qoyyim berkata:

“Adalah Nabi tidur dengan berbaring kekanan dan beliau meletakkan tangannya yang kanan dibawah pipinya yang kanan”.[1]

Rasulullah bersabda:

“Apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur, maka berwudhulah seperti wudhu kalian untuk shalat kemudian berbaringlah kesisi kanan!” [2]

Sahabat Mulia Hudzaifah berkata:

“Adalah Nabi apabila tidur beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya”.[3]

Imam Ibnul Jauzy  berkata:

“Keadaan tidur seperti ini sebagaimana ditegaskan oleh pakar kedokteran merupakan keadaan yang paling baik bagi tubuh”.[4]

Dikutip dari:

www.ibnumajjah.wordpress.com

——————————————————————————–

  1. Zaadul Ma’ad 1/150.

  1. HR. Bukhari 247 dan Muslim 2710.

  1. HR. Bukhari: 6314, Ahmad 3/5, Abu Dawud: 5045.

  1. Fathul Bari 11/132.

 

Leave A Reply