Amat Diridhai Oleh Allah Ta’ala

0

Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ubay bin Ka’ab r.a., demikian:

“Sesungguhnya Allah Azzawajalla menyuruh padaku supaya saya bacakan untukmu ayat ini – artinya: “Tidaklah akan dapat meninggalkan orang-orang kafir dari ahlul-kitab dan musyrik itu – akan  kepercayaannya yang sesat – sampai datang kepada mereka keterangan yang jelas. “Albayyinah” 1-8.  Ia berkata: “Apakah Allah menjelaskan namaku pada Tuan?” Beliau s.a.w. bersabda: “Ya.” Kemudian Ubay r.a. menangis.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: “Maka Ubay mulai menangis.” – Ubay adalah seorang dari golongan sahabat Anshar.

Keterangan:

Sebabnya Ubay r.a. menangis ialah karena terharu hatinya, gembira bercampur rasa takut  kepada Allah Ta’ala, karena merasa masih kurang kebaktian serta ketaatan yang dilakukan olehnya.

Adapun rasa terharunya itu di antaranya disebabkan karena dalam surat “Albayyinah” bagian terakhir dijelaskan bahwa orang-orang semacam sahabat Ubay r.a. itu amat diridhai oleh Allah Ta’ala dan orang itupun benar-benar sudah ridha kepadaNya. Manakala seseorang itu telah diridhai oleh Allah, maka tiada lain tempatnya di akhirat nanti, kecuali syurga.

Dikutip dari: Riyadus Shalihin-Taman 0rang-orang Shalih; Imam Nawawi.

 

Leave A Reply