Browsing Category

Kisah Inspiratif

Abu Musa Al-Asy’ari

YANG PENTING KEIKHLASAN..., KEMUDIAN TERJADILAH APA YANG AKAN TERJADI... ! Tatkala Amirul Mu'minin Umar bin Khatthab mengirimnya ke Bashrah untuk menjadi panglima dan gubernur, dikumpulkannyalah penduduk lain berpidato di hadapan mereka,…

Abu Ayub Al-Anshari

"PEJUANG DI WAKTU SENANG ATAU PUN SUSAH" Rasulullah memasuki kota Madinah, dan dengan demikian berarti beliau telah mengakhiri perjalanan hijrahnya dengan gemilang, dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di kampung hijrah, untuk…

Khubaib Bin ‘Adi

"PAHLAWAN YANG SYAHID DI KAYU SALIB" Dan kini .... Lapangkanlah jalan kepada pahlawan ini, wahai para shahabat .... Mari kemari, dari segenap penjuru dan tempat .... Datanglah ke sini, secara mudah atau bersusah payah .... (more…)

Abdullah Bin Zubeir

Seorang Tokoh Syahid Yang Luar Biasa" Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. (more…)

Abdullah Bin Abbas

"Kyai Umat Ini" Ibnu Abbas serupa dengan Ibnu Zubeir bahwa mereka sama-sama menemui Rasulullah dan bergaul dengannya selagi masih becil, dan Rasulullah wafat sebelum Ibnu Abbas mencapai usia dewasa. (more…)

Umeir Bin Sa’ad

"Tokoh Yang Tak Ada Duanya" Masih ingatkah anda sekalian akan Sa'id bin Amir ...? Yaitu seorang zahid dan abid yang selalu melindungkan dirinya kepada Allah, yang telah diminta oleh Amirul Mu'minin Umar untuk menjadi gubernur dan kepala…

Ubai Bin Ka’ab

"Selamat Bagimu, Hai ABUL MUNZIR, Atas ilmu Yang Kamu Capai...!" Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menanyainya: "Hai Abul Munzir! Ayat manakah dari Kitabullah yang teragung?" (more…)

Sa’ad Bin Muadz

"Kebahagiaan Bagimu, Wahai ABU AMR...!" Pada usia 31 tahun ia masuk Islam. Dan dalam usia 31 tahun ia pergi menemui syahidnya. Dan antara hari keislamannya sampai saat wafatnya, telah diisi oleh Sa'ad bin Muadz dengan karya-karya gemilang…

Mush’ab Bin Umair

"Duta Islam Yang Pertama" Mush'ab bin Umair salah seorang di antara para shahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita, memulai kisah dengan pribadi-nya: Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan…