Browsing Category

Tazkiyyatun Nafs

ASAL-USUL KUMANDANG ADZAN

(Riwayat : Anas r.a; Abu Dawud; Al Bukhari) Seiring dengan berlalunya waktu, para pemeluk agama Islam yang semula sedikit, bukannya semakin surut jumlahnya. Betapa hebatnya perjuangan yang harus dihadapi untuk menegakkan syiar agama ini…

TIDUR DAN KEMATIAN

Prof. Arthur Alison: ''Karena Az Zumar 42'' Namaku Arthur Alison, seorang profesor yang menjabat Kepala Jurusan Teknik Elektro Universitas London. Sebagai orang eksak, bagiku semua hal bisa dikatakan benar jika masuk akal dan sesuai rasio.…

MULAILAH BICARA

Ketika hendak melepas pasukan yang akan terjun ke dalam medan pertempuran, seorang jenderal yang dipercaya sebagai komandan menghadap Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan. (more…)

ALHAMDULILLAH

Sari al-Suqthi, seorang ulama ahli ilmu tauhid yang sangat wara' berkata, "Sudah tiga puluh tahun lamanya aku selalu membaca istighfar, dan baru sekali ini aku membaca alhamdulillah." (more…)

TUKANG BEKAM BERSAMA AL HAJJAJ

Suatu hari al-Hajjaj berbekam. Ketika baru saja memulai pekerjaannya, si tukang bekam berkata, "Senang sekali seandainya Tuan mau menceritakan kepadaku tentang ceritamu dengan Ibnu al-Asy'ats. Maksudku mengapa ia sampai berani…

AL-BALKHI DAN SI BURUNG PINCANG

Alkisah, hiduplah pada zaman dahulu seorang yang terkenal dengan kesalehannya, bernama alBalkhi. Ia  mempunyai sahabat karib yang bernama Ibrahim bin Adham yang terkenal sangat zuhud. Orang sering memanggil Ibrahim bin Adham dengan…

SOK TAHU

Suatu hari Utbah bin an-Nahhas al-Ajali berpidato sebagai berikut. "Bagus sekali apa yang difirmankan Allah dalam Kitab-Nya, "Tidaklah kekal orang yang hidup di atas angan-angan...." Serta merta Hisyam bin al-Kalbi menyanggahnya seraya…

SHUHAIB DAN ALGOJO

Shuhaib al-Madani akan dijatuhi hukuman cambuk karena tertangkap basah meminum mmuman keras. Tubuh Shuhaib tinggi besar, sementara tubuh si algojo kurus pendek. (more…)