Browsing Category

Tafsir

Kesimpulan Dari Kehidupan Dunia

Tafsir Surat Al-Hadid, ayat 20-21 Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti…

Hati Mereka Lunak Di Saat Mengingat Allah

Tafsir Surat Al-Hadid, ayat 16-17 Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang…

Ahli Dalam Bersedekah

Tafsir Surat Al-Hadid, ayat 12-15   (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka), "Pada hari ini ada berita…

Merupakan Pinjaman Dari Allah

Tafsir Surat Al-Hadid, ayat 7-11 Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari…

Lebih Utama Daripada Seribu Ayat

Tafsir Surat Al-Hadid, ayat 1-3   Semua yang berada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan…

Ihtidar

Tafsir Surat Al-Waqi'ah, ayat 83-87 Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal ketika itu kamu melihat, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh…