Browsing Category

Tafsir

Dialah Yang Mengatur Semua Makhluk

Tafsir Surat At-Taghabun, ayat 1-4   Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan bumi; hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu,…

Perihal Orang-orang Munafik

Tafsir Surat Al-Munafiqun, ayat 5-8   Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, " mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling, sedangkan mereka menyombongkan diri.…

Orang-orang Yang Bubar Meninggalkan Khotbah

Tafsir Surat Al-Jumu'ah, ayat 11 Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada…

Menghormati Hari Jumat

Tafsir Surat Al-Jumu'ah, ayat 9-10   Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika…

Kamilah Orang-orang Yang Akan Menolongmu

Tafsir Surat Ash-Shaff, ayat 14   Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi…

Perniagaan Yang Besar

Tafsir Surat Ash-Shaff, ayat 10-13   Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (more…)