Browsing Category

Tafsir

Tenggelam Ke Dalam Kedustaan

Tafsir Surat Al-Mulk, ayat 20-27   Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain dari Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu iidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. (more…)

Memberi Tangguh Kepada Mereka

Tafsir Surat Al-Mulk, ayat 16-19   Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang…

Meskipun Tiada Orang Lain Yang Melihatnya

Tafsir Surat Al-Mulk, ayat 12-15 Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha…

Keadilan Yang Dia Terapkan Terhadap Makhluk-Nya

Tafsir Surat Al-Mulk, ayat 6-11   Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan…

Maut Adalah Hal Yang Konkret

Tafsir Surat Al-Mulk, ayat 1-5   Mahasuci Allah Yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia…

Hakim Yang Maha Adil

Tafsir Surat At-Tahrim, ayat 11-12 Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan…

Menegakkan Hukum-hukum Allah

Tafsir Surat At-Tahrim, ayat 9-10 Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. (more…)

Didik dan Ajarilah Mereka

Tafsir Surat At-Tahrim, ayat 6-8 Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai…

Lagwu (Tiada Artinya)

Tafsir Surat At-Tahrim, ayat 1-5   Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (more…)

Kekuasaan-Nya Yang Sempurna

Tafsir Surat Ath-Thalaq, ayat 12   Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu; dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya…