Browsing Category

Tafsir

Idah Bagi Perempuan Yang Tidak Haid Lagi

Tafsir Surat Ath-Thalaq, ayat 4-5 Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan…

Rujukilah Dia

Tafsir Surat Ath-Thalaq, ayat 1   Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah…

Melalaikannya Dari Amal Saleh

Tafsir Surat At-Taghabun, ayat 14-18 Wahai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta…

Mengembalikan Segala Sesuatunya Kepada Allah

Tafsir Surat At-Taghabun, ayat 11-13 Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui…

Mendustakan Perkara Yang Hak

Tafsir Surat At-Taghabun, ayat 5-6   Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih.…

Dialah Yang Mengatur Semua Makhluk

Tafsir Surat At-Taghabun, ayat 1-4   Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan bumi; hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu,…

Perihal Orang-orang Munafik

Tafsir Surat Al-Munafiqun, ayat 5-8   Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, " mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling, sedangkan mereka menyombongkan diri.…