Browsing Category

Tafsir

Mengapa Kalian Memihak Mereka

Tafsir Surat Al-Mumtahanah, ayat 13 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu, sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada…

Menguji Keimanan

Tafsir Surat Al-Mumtahanah, ayat 10-11   Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka…

Rasa Simpati Sesudah Antipati

Tafsir Surat Al-Mumtahanah, ayat 7-9   Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (more…)

Berlepas Diri Dari Mereka

Tafsir Surat Al-Mumtahanah, ayat 4-6 Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa…

Sebagai Sikap Diplomasi

Tafsir Surat Al-Mumtahanah, ayat 1-3 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh­Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang;…

Tingginya Kedudukan Al-Qur’an

Tafsir Surat Al-Hasyr, ayat 21-24   Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia…

Pendusta Dalam Janji

Tafsir Surat Al-Hasyr, ayat 11-17   Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara Ahli Kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama…