Browsing Category

Hadist

Islam – Iman – Ihsan

Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan. Tidak seorangpun dari kami…

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya

Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar…

Ketinggian Al-Qur’an

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim) (more…)

Wajib Muslim Mencintai Saudaranya

Dari Anas radhiallahu anhu dari Nabi shollaullohu alaihi wassalam bersabda: “Tidak sempurna iman seorang kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri” (HR Bukhari)   (more…)

Menjaga Lisan dan Tangan Dari Menyakiti

Dari Abi Musa Al Asy’ari radhiallahu anhu berkata: “Saya bertanya: Wahai Rasulullah shollaullohu alaihi wassalam gerangan apa Islam yang paling utama? Beliau bersabda: “Siapa yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya”…