Browsing Category

Aqidah

Memberi Atau Menerima Suap

Memberi uang suap kepada qadhi atau hakim agar ia membungkam kebenaran atau melakukan kebatilan merupakan suatu kejahatan. Sebab perbuatan itu mengakibatkan ketidak-adilan dalam hukum, penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta…

Mencuri

Allah ta’ala berfirman: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.…

Judi (Dengan Segala Bentuk dan Ragamnya)

Allah ta’ala berfirman; Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu…

Bai’un Najsh

Bai’un najash yaitu: menaikkan tawaran harga barang, tetapi ia tidak bermaksud membelinya, untuk menipu orang lain yang ingin membeli, sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. Rasulullah shollaulohu alaihi wassalam bersabda:…

Menyembunyikan Aib Barang

Suatu hari rosulullah shollaulohu alaihi wassalam lewat di samping sebuah gundukan makanan (sejenis gandum). Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan tersebut sehingga jari-jarinya basah. Beliau bertanya: “Apakah ini…

Makan Uang Riba

Dalam kitab suci Al-Quran, Allah ta’ala tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba, Allah ta’ala berfirman: (more…)

Diyatsah (Hilangnya Rasa Cemburu)

Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu, ia berkata: rasulullah bersabda: “Tiga (jenis manusia) yang Allah haramkan atas mereka surga; peminum khamar (minuman keras), pendurhaka (kepada orang tuanya) dan dayyuts (yaitu) yang merelakan kekejian…

Memandang Wanita Dengan Sengaja

Allah ta’ala berfirman: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka…

Wanita Berpergian Tanpa Mahram

Dalam shahihain, Ibnu Abbas radhiallahu anhu meriwayatkan, bersabda rasulullah shollaulohu alaihi wassalam: Tidak (dibenarkan seorang) wanita berpergian kecuali dengan mahramnya. Ketentuan di atas berlaku untuk semua bentuk safar…