Browsing Category

Aqidah

Jahmiyyah

Jahmiyyah dinisbatkan kepada Jahm bin Shafwan yang belajar kepada Ja’d bin Dirham. Ja’d bin Dirham belajar kepada Thalut. Thalut belajar kepada Labib bin Al ‘Asham seorang yahudi maka jadilah mereka semua murid-murid yahudi. (more…)

Syi’ah

Syi’ah adalah mereka yang mengaku-aku mengikuti dan menolong ahli bait. Allah berfirman ketika menyebutkan kisah Nuh: (more…)

Qadariyah

Firqah (golongan) yang pertama muncul adalah firqah qadariyah yaitu pada akhir masa shahabat. Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari takdir Allah. Mereka meyakini bahwa apa saja yang terjadi hanya semata-mata karena perbuatan manusia…

Meratapi Jenazah Secara Berlebihan

Salah satu kemungkaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang adalah meratapi jenazah secara berlebihan. Misalnya dengan menangis sejadi-jadinya, berteriak sekeras-kerasnya, meratap mengharu biru kepada mayit, memukuli muka sendiri,…

Permainan Dadu

Banyak permainan populer digemari orang yang di dalamnya mengandung perkara yang diharamkan syariat. Di antaranya permainan dadu yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan seperti rolet dan yang sejenisnya. Rasulullah shollaullohu…