Browsing Category

Aqidah

BAHAYA ISLAM LIBERAL

   Islam liberal  tampaknya bukan merupakan nama baku dari satu kelompok Islam, namun hanyalah satu kategori untuk memudahkan analisis. Sehingga  orang-orang yang dikategorikan dalam Islam liberal itu sendiri ada yang saling berjauhan…

Murtad Termasyhur Menurut Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah mengatakan, apabila dikatakan, sungguh beliau (Nabi saw) telah bersabda dalam hadits, barangsiapa berada pada (jalan) seperti apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya (maka dia pada jalan golongan yang selamat), maka…

MURTAD

Pengertiannya: Murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam beralih kepada agama lain, seperti Nasrani, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama, seperti mulhid (mengingkari agama) dan komunisme. Orang itu berakal dan atas…

Anjuran Mempelajari Kitab Suci Lama

Setelah nyata ketidakakuratan pemahaman Nurcholish dalam hal musyrikat, mari kita lacak anjuran dia mengenai kitab-kitab suci lama. Nurcholish dengan jelas menganjurkan kaum Muslim hendaknya mempelajari dan menarik hikmah, dari kitab-kitab…