Browsing Category

Aqidah

Permainan Dadu

Banyak permainan populer digemari orang yang di dalamnya mengandung perkara yang diharamkan syariat. Di antaranya permainan dadu yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan seperti rolet dan yang sejenisnya. Rasulullah shollaullohu…

Jahat Dalam Bertetangga

Allah ta’ala berfirman: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.…

Tidak Cebok Setelah Buang Air Kecil

Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia. Di antaranya soal menghilangkan najis. Islam mensyari’atkan agar umatnya melakukan istinja’ (cebok dengan air) dan istijmar (membersihkan kotoran dengan…

Menginjak, Duduk dan Buang Air Di Atas Kuburan

Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, rasulullah shollaullohu alaihi wassalam bersabda: Seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.…

Berdusta Dalam Soal Mimpi

Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya, dengan tujuan tertentu, misalnya; untuk mendapatkan keistimewaan, popularitas, menumpuk materi, atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya.…

Menggambar Makhluk Yang Bernyawa

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu, rasulullah shollaulohu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat adalah para perupa. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bersabda rasulullah…