Browsing Category

Artikel

Sebagai Sikap Diplomasi

Tafsir Surat Al-Mumtahanah, ayat 1-3 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh­Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang;…

Menginjak, Duduk dan Buang Air Di Atas Kuburan

Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, rasulullah shollaullohu alaihi wassalam bersabda: Seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.…

Mengetahui Harga Pasaran

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: 'Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah engkau semua menyongsong kedatangan barang-barang dagangan sehingga ia diturunkan di pasar-pasar." (Muttafaq 'alaih)   (more…)

Tingginya Kedudukan Al-Qur’an

Tafsir Surat Al-Hasyr, ayat 21-24   Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia…

Berdusta Dalam Soal Mimpi

Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya, dengan tujuan tertentu, misalnya; untuk mendapatkan keistimewaan, popularitas, menumpuk materi, atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya.…

Dijualkan Dengan Perlahan-lahan

Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. melarang kalau seseorang kota itu menjualkan untuk seseorang desa, sekalipun ia adalah saudaranya seayah dan seibu." (Muttafaq 'alaih)   (more…)