Para Ulama Besar Di Kudus

  Dalam cerita tutur Jawa, ulama Rahmatu'llahi dari Ngudung, penghulu Masjid Demak, kadang-kadang disebut juga Sunan Kudus, atau dicampuradukkan dengan dia. Sunan Kudus pertama yang sebenarnya ialah anaknya. Menurut cerita setempat…

Ijtihad Dalam Islam

  "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebebenar-benarnya dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Berpeganglah kepada tali (agama) Allah, dan jangan-lah kalian bercerai berai."…

Mengusap Kepala Yang Menggunakan Minyak Rambut

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin --------------------------------------------------------------------------------                                                                                          Pertanyaan. Syaikh…

Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Penjual Kurma

  Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah, beliau sering berkunjung ke berbagai pasar dan terkadang mengingatkan para pedagang. Suatu hari, beliau masuk ke pasar kurma. Beliau melihat seorang anak putri tengah menangis. Beliau…